بیا نفس بکشیم!!

بیا نفس بکشیم دراین هوای خزان خیزدراین

نم باران زمین تر شده را بیا به روی بوم سفیدی که خالی از نقش است .پرنده را برای رهایی بی قفس بکشیم بیا نفس بکشیم....

بیا نفس بکشیم 

در این زمان غم انگیز بی اغاز

بیاعاشقانه

تمام بوم زمین را تبلوری ز دیده دلدار ها بکشم

بیا برای همه پرستو ها

تجسمی ز محراب اسمان بکشیم

بیا برای درک خدای  بی همتا

دمی

نماد موبد بی معبدان بکشیم

سراغ دلی می رویم جان بدهیم

بیا برای تنی مهربان باشیم

بیا  نفس بکشیم

بیا نفس بکشیم  

/ 58 نظر / 32 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پاییزفصل زیبا

امشب قاصدك خيالم را فوت كرده ام،به سوى آسمان تو رفت، ماه را پشت سر گذاشت و كهكشانها را رد كرد،نشانى تو را به اوداده ام به گفتم سلام مرا به دوست برسان وبه او بگو که :دوستان من مثل گندمند یعنی یک دنیا برکت و نعمت، نبودنشان قحطی و گرسنگی ست...ومن چه خوشبختم که زردی خوشه های گندم در اطرافم موج می زنند....سلام دوست ارجمند با جدیدترین نوشته هایم آپم ومنتظر حضورشما ......(پاییزفصل زیبا ) [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

تي تي

خانه ی دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار اسمان مکثی کرد رهگذر شاخه ی نوری که به لب داشت به تاریکی شن ها بخشید وبه انگشت نشان داد سپیداری و گفت نرسیده به درخت کوچه باغی است که از خواب خدا سبز از تر است ودر آن عشق به اندازه ی پرهای صداقت ابی است می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ ،سربه در می ارد پس به سمت گل تنهایی می پیچی دو قدم مانده به گل پای فواره ی جاوید اساطیر زمین می مانی وترا ترسی شفاف فرا می گیرد در صمیمیت سیال فضا، خش خشی می شنوی کودکی می بینی رفته از کاج بلندی بالا،جوجه بردارد از لانه ی نور واز او می پرسی خانه ی دوست کجاست؟ [قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل]

تي تي

چشمی دارم همه پر از صورت دوست با دیده مرا خوشست چون دوست در اوست از دیده دوست فرق کردن نه نکوست یا دوست به جای دیده یا دیده خود اوست[قلب][قلب][قلب][قلب][گل][گل][گل][گل]

تي تي

عرشيان امشب زمين را لاله باران می کنند/خاک را خوشبو تر از زلف نگاران مي کنند/افرينش فيض از ديدار احمد ميبرد/کعبه امشب سجده بر خاک محمد ميبرد. پیشاپیش میلاد پیامبر(ص) وامام صادق (ع)بر شما مبارک..[قلب][قلب][قلب][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][ماچ]

خانه سبز ما

سلام [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

خانه سبز ما

سلام [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

الی

سلام گلم میلاد حضرت محمد و امام جعفر صادق بر شما و خانواده محترمتان مبارک[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

الی

سلام گلم میلاد حضرت محمد و امام جعفر صادق بر شما و خانواده محترمتان مبارک[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

الی

سلام گلم میلاد حضرت محمد و امام جعفر صادق بر شما و خانواده محترمتان مبارک[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

فائزه

سلام زیبا و بسیار با احساس بود دریا جان[گل][تایید]